SMS rozhlas

Czech POINT

Úřad obce Předhradí            poskytuje  

Czech POINT

, vidimaci a ověření listin -     více na : Úřad obce

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Svátek

Svátek má Zlata

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozpočet na rok 2008 : zde ke stažení

Závěrečný účet za rok 2008  :zde ke stažení

 

 

 

 

 

Podrobnější členění příjmů a výdajů za rok 2008

 Příjmy:

  

Paragraf

Položka

Popis

 

1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

666329,35

 

1112

Daň z příjmů FO z samostatné výd. činnosti

77324,49

 

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

58833,36

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

1052164,88

 

1211

Daň z přidané hodnoty

1507042,96

 

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

173797,00

 

1341

Poplatek ze psů

4080,00

 

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

13480,00

 

1344

Poplatek ze vstupného

2493,00

 

1361

Správní poplatky

3170,00

 

1511

Daň z nemovitosti

197120,48

 

2460

Splátky půjček od obyvatelstva

228532,92

 

4111

Neinvestiční transfery - volby

20000,00

 

4112

Neinvestiční transfery - na provoz OÚ a MŠ

42700,00

 

4116

Ost. neinvestiční transfery ze SR

439651,00

 

4222

Investiční transfery přijaté  od krajů

330000,00

1031

 

Pěstební činnost

64555,50

2119

 

Ost. záležitosti těž.  průmyslu a energie

500,00

2310

 

Pitná voda

56685,50

3314

 

Činnost knihovnické

1470,00

3341

 

Rozhlas a televize

500,00

3612

 

Bytové hospodářství

232619,08

3613

 

Nebytové hospodářství

199114,00

3632

 

Pohřebnictví

1635,00

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj

66317,00

3725

 

Využívání komunálního odpadu

11712,00

3745

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3510,00

6171

 

Činnost místní správy

16830,78

6310

 

Obecní příjmy z finančních operací

61175,78

Příjmy:                                                                                                   5533344,08

 Výdaje:

 

Paragraf

Položka

Popis

1031

 

Pěstební činnost

24877,50

2119

 

Ost. záležit. těž. prům. a energie

117,00

2212

 

Silnice

770380,80

2219

 

Ost. záležit. pozem. komunikací

976,00

2221

 

Provoz veřejné silniční dopravy

54890,00

2310

 

Pitná voda

17921,80

2321

 

Kanalizace a ČOV

445651,00

2341

 

Vodní díla v zemědělské krajině

10584,00

3111

 

Předškolní zařízení

214860,00

3113

 

Základní školy

165368,00

3231

 

Základní umělecké školy

3500,00

3311

 

Divadelní činnost

17499,00

3314

 

Činnost knihovnické

15536,00

3319

 

Ost. záležitosti kultury

1429,00

3322

 

Zachování a obnova kulturních památek

438025,00

3330

 

Čin. registr. církví, nábož. společností

60892,00

3341

 

Rozhlas a televize

18346,00

3399

 

Ost. zál. kult., círk. sděl. prostředků

15564,00

3412

 

Sportovní zařízení

75473,40

3419

 

Ostatní tělovýchovná činnost

13700,00

3421

 

Využ. vol. času dětí a mládeže

1426,00

3429

 

Ost. zájmová činnost a rekreace

10610,00

3512

 

Stomatologická péče

2742,00

3543

 

Neinv. transfery občan. sdružením

1000,00

3612

 

Bytové hospodářství

202886,87

3613

 

Nebytové hospodářství

71395,50

3631

 

Veřejné osvětlení

146453,70

3632

 

Pohřebnictví

26569,00

3633

 

Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí

30229,20

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj

517518,10

3722

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

181050,00

3745

 

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

214348,90

5512

 

PO – dobrovolná část

22999,00

6115

 

Volby do zast. ÚSC

11024,00

6171

 

Činnost místní správy

1076607,90

6310

 

Obec. příj. a výd. z finan. operací

14306,00

6320

 

Pojištění funkčně nespecifikované

22244,00

6399

 

Ostatní finanční operace

1920,00

6112

 

Zastupitelstva obcí

275949,00

Výdaje:                                                                                                  5196869,67

 

 

Financování:

 

Paragraf

Položka

Popis

8115

 

Změna stavu na bankovních účtech

94127,16

8124

 

Splátky půjček

-438902,57

8901

 

Operace z peněžních účtů

8301,00

Financování :                                                                                        -336474,41

 

 V Předhradí dne 30. března 2009

 Zpracovala: Patrmanová Beata                                         

                      Účetní